ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Товариство з обмеженою відповідальністю «КУЛДІМ» висловлює намір укласти договір купівлі-продажу товарів з Покупцями (далі – договір, публічний договір). Зазначений договір є публічним договором (офертою) продажу товарів (роздрібна торгівля, тощо) між Товариством з обмеженою відповідальністю «КУЛДІМ» (далі – Продавець) та кожним Покупцем, який звернеться до Продавця.
Цей договір розміщений на сайті www.kuldim.com (далі — Інтернет-магазин).

Умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Покупців.
Продавець не має права надавати переваги одному Покупцеві перед іншим щодо укладення договору, якщо інше не встановлено законом.
Продавець не має права відмовитися від укладання договору за наявності у нього можливостей надання Покупцеві відповідних товарів.
Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов’язкові для Сторін при укладенні і виконанні публічного договору.
Умови публічного договору, які суперечать вищевказаним правилам та правилам, обов’язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.


1. Визначення термінів

1.1. Покупець – юридична або фізична особа, що прийняла в повному обсязі та без виключень умови публічної оферти.

1.2. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛП», що здійснює продаж товарів через сайт www.kuldom.uа

1.3. Інтернет-магазин – сайт, що має адресу в мережі Інтернет www.kuldom.uа та призначений для продажу Продавцем Покупцеві товарів, асортиментний перелік яких зазначений на сайті.

1.4. Сайт – інтернет-сайт, що має адресу в мережі Інтернет www.kuldom.uа

1.5. Публічна оферта – цей документ на здійснення правочину купівлі-продажу, за яким Продавець зобов’язується передати товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього грошові кошти.

1.6. Товар/товари, послуги – товари, асортиментний перелік яких представлений на сайті www.kuldim.com або послуги з доставки товарів


2. Предмет Договору

2.1. Продавець, на підставі замовлень Покупця продає Покупцеві товари, асортиментний перелік якого зазначений на сайті.
2.2. Доставка товарів, за згодою Сторін, може здійснюватися Продавцем або Покупець може забрати товари самостійно. Покупцеві, при оформленні замовлення, надається право вибору способу доставки.

2.3. Покупець вважається, що прийняв всі умови оферти з моменту надходження грошових коштів, в рахунок сплати товару, на поточний рахунок Продавця.


3. Оформлення та оплата Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті через форму «До Кошика» або за номером телефону, вказаним на сайті.

3.2. У разі оформлення замовлення на сайті через форму «До Кошика» Покупець має послідовно здійснити наступні дії:

3.2.1. вибрати необхідний товар на сайті та натиснути кнопку «До кошика»,

3.2.2. натиснути кнопку «Перейти до кошика»,

3.2.3. заповнити дані Покупця в таблиці «Контактна інформація»,

3.2.4. обирати спосіб, дату та час доставки,

3.2.5. обирати спосіб оплати, що включає оплату на сайті, оплату готівкою, оплату за допомогою платіжного терміналу. У разі оплати на сайті, Покупець має очікувати смс-повідомлення від Продавця для оплати замовлення.

3.2.6 натиснути кнопку «Оформити замовлення» та очікувати підтвердження замовлення через смс-повідомлення або за телефоном.

3.3. Продавець має право відмовитись від передання товарів Покупцеві у випадку, якщо контактні дані, що зазначає Покупець у таблиці «Контактна інформація» вказані ним невірно або є неповними.

3.4. Сторони погоджують час доставки товарів за телефоном. Продавець має право коригувати зазначений час доставки.


4. Ціна Товару

4.1 Ціни на товари зазначені на сайті в гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2. Зазначені на сайті ціни можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.4. Вартість товару, яка вказана на сайті не включає в себе вартість доставки товару Покупцеві.


5. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Продавець:

5.1.1. Зобов’язується надати Покупцеві можливість телефонних консультацій за телефоном, що зазначені на сайті.

5.1.2. Має право змінювати умови договору, що розміщені на сайті в односторонньому порядку до моменту його укладення. Зазначені зміни набувають чинності з моменту їх оприлюднення на сайті.

5.1.3. Зобов’язується передати товар Покупцеві у відповідності до умов договору.

5.1.4. Має право відмовитися від передачі товару в разі невиконання або неповного виконання Покупцем зобов’язань за цим договором.

5.2. Покупець:

5.2.1 Зобов’язаний до моменту оформлення замовлення ознайомитися зі змістом цього договору на сайті.

5.2.2. Зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе.

5.2.3. Зобов’язаний своєчасно оплатити товар на умовах цього договору.

5.2.4. Має право отримувати товар на умовах цього договору.

5.2.5. Має право отримувати необхідну та достовірну інформацію про товар.

5.2.6. Має право на повернення грошових коштів в разі неможливості виконання Продавцем умов замовлення.


6. Відповідальність Сторін та порядок розгляду спорів

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором і у випадку, якщо Сторони не домовилися про інше, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Відшкодування збитків, завданих порушенням договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей договір в натурі.

6.3. У випадку виникнення спорів з питань, що є предметом даного договору або у зв'язку з ним, Сторони приймають всі міри для їх вирішення шляхом переговорів.

6.4. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають розгляду відповідно до підсудності у судах України.

6.5. Рішення суду є обов'язковим для обох Сторін за даним Договором.


7. Інші умови договору

7.1. Покупець і Постачальник домовляються про те, що вся інформація стосовно правовідносин Сторін є комерційною таємницею. Така інформація не може бути передана третім особам без згоди Сторін крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.2. Покупець надає дозвіл на збір, обробку своїх персональних даних, а Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист цих даних від несанкціонованого доступу третіх осіб.

7.3. Відступлення права вимоги або переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови погодження Сторін.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ТОВ «КУЛДІМ»

Код ЄДРПОУ 42657757
04119, м. Київ, вул. Зоологічна, б. 4а, офіс 139

Поточний рахунок:UA 243006580000026005046101216
в АТ «Піреус банк МКБ» м. Київ

МФО 300658

ІПН№ 426577526596

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Фізична особа – підприємець Шевчук Анатолій Михайлович (далі – Продавець) висловлює намір укласти договір купівлі-продажу товарів з Покупцями (далі – договір, публічний договір). Зазначений договір є публічним договором (офертою) продажу товарів (роздрібна торгівля, тощо) між ним та кожним Покупцем, який звернеться до Продавця.
Цей договір розміщений на сайті www.kuldom.uа (далі — Інтернет-магазин).

Умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Покупців.
Продавець не має права надавати переваги одному Покупцеві перед іншим щодо укладення договору, якщо інше не встановлено законом.
Продавець не має права відмовитися від укладання договору за наявності у нього можливостей надання Покупцеві відповідних товарів.
Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов’язкові для Сторін при укладенні і виконанні публічного договору.
Умови публічного договору, які суперечать вищевказаним правилам та правилам, обов’язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.


1. Визначення термінів

1.1. Покупець – юридична або фізична особа, що прийняла в повному обсязі та без виключень умови публічної оферти.

1.2. Продавець – Фізична особа – підприємець Шевчук Анатолій Михайлович, що здійснює продаж товарів через сайт www.kuldom.uа

1.3. Інтернет-магазин – сайт, що має адресу в мережі Інтернет www.kuldom.uа та призначений для продажу Продавцем Покупцеві товарів, асортиментний перелік яких зазначений на сайті.

1.4. Сайт – інтернет-сайт, що має адресу в мережі Інтернет www.kuldom.uа

1.5. Публічна оферта – цей документ на здійснення правочину купівлі-продажу, за яким Продавець зобов’язується передати товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього грошові кошти.

1.6. Товар/товари, послуги – товари, асортиментний перелік яких представлений на сайті www.kuldom.uа або послуги з доставки товарів


2. Предмет Договору

2.1. Продавець, на підставі замовлень Покупця продає Покупцеві товари, асортиментний перелік якого зазначений на сайті.
2.2. Доставка товарів, за згодою Сторін, може здійснюватися Продавцем або Покупець може забрати товари самостійно. Покупцеві, при оформленні замовлення, надається право вибору способу доставки.

2.3. Покупець вважається, що прийняв всі умови оферти з моменту надходження грошових коштів, в рахунок сплати товару, на поточний рахунок Продавця.

3. Оформлення та оплата Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті через форму «До Кошика» або за номером телефону, вказаним на сайті.

3.2. У разі оформлення замовлення на сайті через форму «До Кошика» Покупець має послідовно здійснити наступні дії:

3.2.1. вибрати необхідний товар на сайті та натиснути кнопку «До кошика»,

3.2.2. натиснути кнопку «Перейти до кошика»,

3.2.3. заповнити дані Покупця в таблиці «Контактна інформація»,

3.2.4. обирати спосіб, дату та час доставки,

3.2.5. обирати спосіб оплати, що включає оплату на сайті, оплату готівкою, оплату за допомогою платіжного терміналу. У разі оплати на сайті, Покупець має очікувати смс-повідомлення від Продавця для оплати замовлення.

3.2.6 натиснути кнопку «Оформити замовлення» та очікувати підтвердження замовлення через смс-повідомлення або за телефоном.

3.3. Продавець має право відмовитись від передання товарів Покупцеві у випадку, якщо контактні дані, що зазначає Покупець у таблиці «Контактна інформація» вказані ним невірно або є неповними.

3.4. Сторони погоджують час доставки товарів за телефоном. Продавець має право коригувати зазначений час доставки.


4. Ціна Товару

4.1 Ціни на товари зазначені на сайті в гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2. Зазначені на сайті ціни можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.4. Вартість товару, яка вказана на сайті не включає в себе вартість доставки товару Покупцеві.


5. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Продавець:

5.1.1. Зобов’язується надати Покупцеві можливість телефонних консультацій за телефоном, що зазначені на сайті.

5.1.2. Має право змінювати умови договору, що розміщені на сайті в односторонньому порядку до моменту його укладення. Зазначені зміни набувають чинності з моменту їх оприлюднення на сайті.

5.1.3. Зобов’язується передати товар Покупцеві у відповідності до умов договору.

5.1.4. Має право відмовитися від передачі товару в разі невиконання або неповного виконання Покупцем зобов’язань за цим договором.

5.2. Покупець:

5.2.1 Зобов’язаний до моменту оформлення замовлення ознайомитися зі змістом цього договору на сайті.

5.2.2. Зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе.

5.2.3. Зобов’язаний своєчасно оплатити товар на умовах цього договору.

5.2.4. Має право отримувати товар на умовах цього договору.

5.2.5. Має право отримувати необхідну та достовірну інформацію про товар.

5.2.6. Має право на повернення грошових коштів в разі неможливості виконання Продавцем умов замовлення.


6. Відповідальність Сторін та порядок розгляду спорів

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором і у випадку, якщо Сторони не домовилися про інше, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Відшкодування збитків, завданих порушенням договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей договір в натурі.

6.3. У випадку виникнення спорів з питань, що є предметом даного договору або у зв'язку з ним, Сторони приймають всі міри для їх вирішення шляхом переговорів.

6.4. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають розгляду відповідно до підсудності у судах України.

6.5. Рішення суду є обов'язковим для обох Сторін за даним Договором.

7. Інші умови договору

7.1. Покупець і Постачальник домовляються про те, що вся інформація стосовно правовідносин Сторін є комерційною таємницею. Така інформація не може бути передана третім особам без згоди Сторін крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.2. Покупець надає дозвіл на збір, обробку своїх персональних даних, а Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист цих даних від несанкціонованого доступу третіх осіб.

7.3. Відступлення права вимоги або переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови погодження Сторін.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП Шевчук Анатолій Михайлович

Ідентифікаційний код 2382520390
03058, м. Київ, вул. Ніжинська, б. 20, кв. 20

Поточний рахунок:UA 313006580000026005046100411
в АТ «Піреус банк МКБ» м. Київ

МФО 300658

Обмеження на продаж алкоголю

Придбати алкогольні напої можуть особи, які досягли 18 років, відповідно до Закону України. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для Вашого здоров'я.


Повернення товару

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» при отриманні товару Ви можете відмовитися від доставленого товару, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, коли повернення доставленого / отриманого товару неможливе. При отриманні замовлення Ви отримуєте фіскальний чек, що підтверджує ціну товарів.
Вимоги споживача про повернення товару розглядаються тільки після пред'явлення споживачем розрахункового документа та товару, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».